Tuesday 20th, August 2019
canara news

ರೋನ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ ವಿಂಚೊಂವ್ಣ್

Published On : 02 Sep 2016   |  Reported By : Roshan Raj


ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ್-ಪತ್ರಕಾರ್ ರತ್ನ್ ಬಿರುದಾಂಕಿತ್

ಬೆಂಗ್ಳೂರ್,: ಮಂಗ್ಳುರಿ ಮುಳಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಯ್ಲೊ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಕನ್ನಡ-ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಕರ್ತ್ ರೋನ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಾಕಾ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 2-4ವೆರ್ ಯುಎಸ್‍ಎ-ಅಮೇರಿಕಾ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಚ್ಯಾ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಿಟಿ ಕನ್ವೇನ್ಶÀನ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ 9ವ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ವಿಶ್ವ್ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮಾನಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಲಾಂ.

1998ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಕನ್ನಡ ಸಂಗಟನಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ (ಅಕ್ಕ) Association of Kannada Kootas of America-AKKA ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್, 2000 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸುನ್, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೊ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್, ಡೆಟ್ರಾಯ್ಟ್, ಒರ್ಲಾಂಡೊ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ., ಚಿಕಾಗೊ, ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ, ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಆನಿ ಸಾನ್‍ಜೋಸ್ ಶಹರಾಂನಿ ಹೊ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲಾ ಆಸುನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಚಡುಣೆ 6,000 ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಮೇಳಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಸಂಮೇಳಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಕಲಾ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವಯ್ಜಾಕೀಯ್ ಶಿಕಪ್ ಅಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಪರಿಸಂವಾದ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಆಸೊನ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ಲೆ ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾಕಾರ್, ಉದ್ಯಮಿ, ವೃತ್ತಿಪರ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತಾತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾಕಾರ್, ಮುಕೆಲಿಯ್ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್.

ರೋನ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಾಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ (23.10.2005) `ಕೊಂಕಣಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್', ದಿವೋ ಕೊಂಕಣಿ ಹಫ್ತಾ ್ಯಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ (12.01.2008) ` ದಿವೋ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್-2007', ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ ಮುಂಬಯಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಥಾವ್ನ್ (19.03.2010) `ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಪದಕ' ಸವೆಂ ಗೌರವಾರ್ಪಣ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆನಿ ಶಾಫಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಮುಂಬಯಿ ತರ್ಫೆನ್ (17.07.2010) `ಅಭಿಮಾನಿ ಪತ್ರಕಾರ್' ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಥಾವ್ನ್ (29.09.2011) `ವಿಶ್ವಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಪರಿವರ್ತನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮುಂಬಯಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ (23.11.2011) `ಪರಿವರ್ತನಾ ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್', ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಹಾಂಗಚಾರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ (30.12.2011) 43ವ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆ ವೆಳಿಂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಭೂತಪೂರ್ವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ `ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ್ ಅಭಿಮಾನಿ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗ ಪತ್ರಕರ್ತ್' ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಗುಜರಾತ್ ಸೂರತ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಥಾವ್ನ್ (03.11.2012) `ಸಾಧಕ ಪತ್ರಕರ್ತ್' ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ (ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಜೆ) ಸಂಸ್ಥಾ ್ಯನ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ತರ್ಫೆನ್ ತುಮಕೂರು ಹಾಂಗಾಚಾರ್ (04.10.2012) ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ್ 65ವ್ಯಾ ಅಧಿವೇಶನಾಂತ್ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಚೊ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಡಾ| ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಚಾ ದಿವ್ಯೋಪಸ್ಥಿತಿಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕಚೊ ಮುಖೇಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಥಾವ್ನ್ ರೋನ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ `ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಭಾರತೀಯ್ ಪತ್ರಕರ್ತ್' ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸನ್ಮಾನ್, ನವಚಿಂತನ ಸಂಸ್ಥೊ ಮುಂಬಯಿ ತರ್ಫೆನ್ (23.07.2012) `ಪತ್ರಕಾರ್ ರತ್ನ' ಬಿರುದು ಸವೆಂ ಮಾನ್ ಗೌರವ್, ಪತ್ರಕರ್ತರ ವೇದಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀಡಿಯಾ ಆನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ ತರ್ಫೆನ್ (01.07.2014) ವೆರ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ಚಾ ಕನ್ನಡ ಭವನ ಹಾಂಗಚಾರ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ `ದಶಮಾನದ ಹೂಗಾರ ಸ್ಮಾರಕ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ', (14.04.2015)ವೆರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಚಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್, ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ್ `ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ-2014 ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಏಕೈಕ್ ಪತ್ರಕಾರ್ ರೋನ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. (17.04.2015) ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆನಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಮಂಗಳೂರು ಜೋಡ್ ಆಶ್ರಯಖಾಲ್ ಚಾಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಂತ್ ಸನ್ಮಾನ್-ಗೌರವ್.

ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕರಾವಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಚಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೇವಲ್ 147 ರೂಪಯಾಂ ಸವೆಂ ಪೆÇೀಟಾಗ್ರಾಸಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮುಂಬಯಿ ಫಾವ್‍ಲ್ಲೊ ರೋನ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಕೇವಲ್ ಪತ್ರ್‍ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೊಳ್ಕನಾಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ್ ವ್ಯಕ್ತ್ತಿತ್ವ ಸವೆಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಸಾಂಘಿಕ್ ಸೇವೆ ಸಂಗಿ ಆಜ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಮಟ್ಟರ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ನಾಟಕ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಚೊ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ರಾಯಭಾರಿ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಒಳ್ಕಿಚೊ ರೋನ್ಸ್ ಹಾಕಾ (19.05.2015)ವೆರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯಂತ್ ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್‍ನ ಪ್ರೆಸ್‍ಕ್ಲಬ್ ಹಾಂಗಾಚಾರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭಂತ್ ಮಾಂಯ್‍ಗಾಂವ್ಚೊ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರದಾನ್ ಕರುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. (03.08.2014) ವೆರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್‍ಚಾ ಪೆÇಳಲಿ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ್ ಹಾಂಗಾಚಾರ್ ಚಾಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ 19ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್ ನಾಡೋಜ ಪೆÇ್ರ.ಕಿನ್ನಿಕಂಬಳ ಪದ್ಮನಾಭ ರಾವ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಂತ್ ರೋನ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಾಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯುವಜನ ಸೇವೆ ಸಚಿವ ಕೆ.ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಆನಿ ಡಾ| ಎಂ.ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಹಾನಿಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ.

ಕನ್ನಡಿಗ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ (ರಿ.) ಹಾಚೊ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್, ಗೌರವ್ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೇವಾ ದಿಂವ್ಚೊಂ ರೋನ್ಸ್ ಸದಾಂಚ್ ದುಬಾ ್ಳ್ಯ-ದಾಕ್ಟಾ ್ಯಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ದವರ್ನ್, ಖಂಚಾಚಿಂಯೀ ಅಪೇಕ್ಷಾ ದವರ್ನಾಶೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಸೆವಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನ್ಯಾಯ ಪಾಸುನ್ ಝುಜ್ಚೊ ಅಪರೂಪಚೊ ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಮಿನಿನ್ ಜೆಜುಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಜಾವ್ನಾಚೊವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಮ್ಹುಳಾಚೊ ಕಾನಾಡಿ-ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಿಕ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಪತ್ರ್‍ಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮುಂಬಯಿ ಥಾವ್ನ್ ಅಕ್ಕ ವಿಶ್ವ್ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಂತ್ರಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೋನ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಾಕಾ ಹೊ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.

 

 
More News

ರಾಮರಾಜ ಕ್ಷತ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮುಂಬಯಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಆಚರಿಸಿದ ಶ್ರಾವಣೋತ್ಸವ
ರಾಮರಾಜ ಕ್ಷತ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮುಂಬಯಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಆಚರಿಸಿದ ಶ್ರಾವಣೋತ್ಸವ
ನೆರೆ ಬಾಧಿತ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಬಿಎಸ್‍ಎಂ-ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ
ನೆರೆ ಬಾಧಿತ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಬಿಎಸ್‍ಎಂ-ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ
ವಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಳಗ ಮುಂಬಯಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಥಮ ಸಮ್ಮೇಳನ
ವಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಳಗ ಮುಂಬಯಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಥಮ ಸಮ್ಮೇಳನ

Comment Here