Friday 22nd, September 2023
canara news

ಕುಂದಾಪುರ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ಚಾರ್ ದಿಸಾಂಚಿ ರೆತಿರ್ ಸಂಪನ್ನ್ ಜಾಲಿ

Published On : 25 Mar 2017   |  Reported By : Bernard J Costa


ಕುಂದಾಪುರ್,ಮಾ.25: ಕುಂದಾಪುರ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಯಾಜಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲ್ಲಿ ಚಾರ್ ದಿಸಾಂಚಿ ರೆತಿರ್ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಸಂಪನ್ನ್ ಜಾಲಿ.

ಸೊಮಾರಾ 20 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್ 23 ತಾರಿಕ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಚಾರ್ ದಿಸಾನಿಂ ಚಲಲ್ಯಾ ಹಿ ರೆತಿರ್ ಬಿಕರ್ನಾಕಟ್ಟಾ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಯಾಜಕ್ ಮಾ|ಬಾ| ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಹಾಣಿ ಮೋಗ್, ನವೆ ಜಿವಿತ್, ಕಾಕ್ಳುತ್, ಮಾಗ್ಣೆ, ದಯಾ, ಪಾತಾಕ್, ಕುಮ್ಸಾರ್, ಭೊಗ್ಸಾಣೆ, ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಶಿಕವ್ಣ್, ಪ್ರವಚನ್, ಆರಾಧಾನ್, ತೇರ್ಸಾ ಸಂಗಿ ರೆತಿರ್ ಚಲಂವ್ನ್ ವೆಲಿಂ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬಿಕರ್ನಾಕಟ್ಟಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪುಣ್ಯ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೊ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಯಾಜಕ್, ಯಾಜಕಾಂಚೊ ಎಪಿಸ್ಕೊಲ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ|ಪಿಯುಸ್ ಜೆಮ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಂವ್ನ್ ಮಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಾ ಫಾತ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾರಿಸ್ಥಾರಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೆಳಾನಾ ಮ್ಹಳಿ ಶಿಕಂವ್ಣ್ ದಿಲಿ. ಕಟ್ಕರೆ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಆಶ್ರಮಾಚೊ ಯಾಜಕ್ ಮಾ|ಬಾ| ರಾಯನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಣಿ ರೆತಿರೆ ವೆಳಾರ್ ಮಧುರ್ ಗಾಯನ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತಾ ದ್ವಾರಿ ಸಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.

ಹ್ಯಾ ರೆತಿರೆಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾನಿಂ ಚಡ್ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಖವ್ನ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲ್ಯಾನ್ ಹಿ ಏಕ್ ಯಶಸ್ವೆ ಭರಿತ್ ರೆತಿರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಅನಿಲ್ ಸೋಜ್, ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಸಂದೀಪ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಮಾ|ಬಾ| ಪ್ರವಿಣ್ ಎ. ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಕೊವೆತಾಂಚಿ ಸಿಸ್ಟರಾಂ, ಆನಿ ಗಾಯಾನ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಹ್ಯಾ ರೆತಿರೆಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನ್, ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಾಯ್ಲೊ
More News

ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾಥಿರ್s ಸಂಘ ಮುಂಬಯಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ
ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾಥಿರ್s ಸಂಘ ಮುಂಬಯಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ನೆರವೇರಿದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮಹೋತ್ಸವ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ನೆರವೇರಿದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮಹೋತ್ಸವ
ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ವಾಚನ-ಪ್ರವಚನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ
ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ವಾಚನ-ಪ್ರವಚನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ

Comment Here