Wednesday 20th, June 2018
canara news

‘ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮಾಯೆಚಿ ಆಶಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕರಾ’ ಕಟ್ಕರೆ ಆಶ್ರಮಾಂತ್ ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆ ಫೆಸ್ತ್

Published On : 17 Jul 2017


ಕುಂದಾಪುರ, ಜು.16: ಕುಂದಾಪುರ್ ಕೋಟೆಶ್ವರ್ಚ್ಯಾ ಕಟ್ಕರೆ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಆಶ್ರಮಾಂತ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮೇಳಾಚ್ಯಾ ಯಾಜಾಕಾನಿಂ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮಾಯೆಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಭೋವ್ ಭಕ್ತಿ ತಶೆಂ ದಭಾಜೆನ್ ಆಚರಣ ಕೆಲೆಂ.

ಕೊಡಿಯಾಳ್ ದಿಯೆಸಿಜಿಚ್ಯಾ ರಾಣಿಪುರ Iೂಷಿವನ ದೈವಿಕ್‍ಕೇಂದ್ರಚೊ ದಿರೇಕ್ತೊರ್ ಮಾ|ಬಾ|ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಿನೇಜೆಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. 

‘ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಕ್ ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಇಸ್ರಾಯೆಲಚ್ಯಾ ಹೈಫಾ ಲಾಗ್ಸರಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಜೆಜುಚಿ ಮಾತಾ ಮರಿಮಾಯ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮಾಯ್ ಮ್ಹಣನ್ ನಾಂವ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮಾಯೆಕ್ ಅನೇಕ್ ಶತಮಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆರಾಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್, ಎಲಿಯಾ ತಾಚೊ ಭಕ್ತ್. ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮೇಳಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ಸೈಮನ್ ಸ್ಟೋಕ್ ಹಾಣೆ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ವೇಳಾ, ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮೇಳಾಕ್ ಬಚಾವಿ ಬಾಸವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೆಸ್ಣಾಚೊ ಗುರ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಂತಿಣ್ ದಿಂವ್ನ್, ಹಿ ಬೆಂತಿಣ್ ನೆಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪುಣ್ ಬಚಾವಿ ಕರ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣನ್ ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಮಾಯೆನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಬೆಂತಿಣ್ ನೆಸ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣಾ ಆಮಿ ಸರ್ಗಾಕ್ ವಚಾನಾವ್, ಆಮಿ ಜೆಜುನ್ ದಾಖಯ್ಲಾ ಸತಾ ನಿತಿಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಥಂಯ್ ವಾಡೊವ್ನ್ ಘೆಂವ್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚಿ ಸೇವಾ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳಿ ಮರಿಯೆಚಿ ಆಶಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಅಶೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಆಶೆ ಸವೆಂ ಚಲೊನ್ ತಿಚಿ ಆಶಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುನ್ ಆಮಿ ಬಚಾವಿ ಜೊಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣನ್’ ಮಾ|ಬಾ|ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಿನೇಜೆಸ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.

ಕುಂದಾಪುರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೊ ವಿಗಾರ್‍ವಾರ್ ಮಾ|ಬಾ|ಅನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ್, ಕಟ್ಕರೆ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಆಶ್ರಮಾಕ್ ನವ್ಯಾನ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ಮಾ|ಬಾ| ಏಲಿಯಾಸ್ ಡಿಸೋಜ್ ಆನಿ ಕುಂದಾಪುರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಯಾಜಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಯ್ರೆ ಯಾಜಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಆನೇಕ್ ಯಾಜಾಕಾನಿಂ ಸಹ ಭೆಟವ್ಣಿ ಅರ್ಪಿಲಿ.

ಕಟ್ಕರೆಚೊ ಯಾಜಕ್ ಮಾ|ಬಾ| ರಾಯನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಣಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಕೊಟೇಶ್ವರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ನವ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲೊ ಮಾ|ಬಾ| ಸಿರಿಲ್ ಮಿನೇಜೆಸ್, ಕಟ್ಕರೆ ಆಶ್ರಮಾಂತ್ ಸೇವಾ ದಿಂವ್ಕ್ ನವ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲೊ ಮಾ|ಬಾ| ಬರ್ತೊಲೊಮೀಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಆಶ್ರಮಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ|ಬಾ|ಏಲಿಯಾಸ್ ಡಿಸೋಜ್ ಹಾಣಿ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಕಠಿಣ್ ಪಾವ್ಸ್ ತರೀ ಹ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣ್ಯಾನಿಂ ತಶೆಂ ಅಧಿಕ್ ಮಾಫಾನ್ ಭಕಿಕಾನಿಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೆಂ ತೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ.

 

 
More News

ಯುವತಿಯೆಂದು ನಂಬಿಸಿ ಸ್ನೇಹ ಸಂಪಾದನೆ- ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ-ಆರೋಪ ಸಾಬೀತು
ಯುವತಿಯೆಂದು ನಂಬಿಸಿ ಸ್ನೇಹ ಸಂಪಾದನೆ- ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ-ಆರೋಪ ಸಾಬೀತು
ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ವಿನೂತನ ಮದುವೆ
ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ವಿನೂತನ ಮದುವೆ
ಕಾರಿಗೆ ಬೈಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ- ಸವಾರ ಸಿನಿಮೀಯ ದೃಶ್ಯದಂತೆ ಪಾರು
ಕಾರಿಗೆ ಬೈಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ- ಸವಾರ ಸಿನಿಮೀಯ ದೃಶ್ಯದಂತೆ ಪಾರು

Comment Here