Sunday 22nd, July 2018
canara news

ಕುಂದಾಪುರ್ ಸಾಂ.ಜುಜೆ ವಾಜ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತಾಕ್ ಮಾನ್

Published On : 09 Aug 2017   |  Reported By : Bernard J Costa


ಕುಂದಾಪುರ್, ಅ.8: ಕುಂದಾಪುರ್ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಜೆ.ಕೋಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಚಲಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಮಾತೆ ವೇಳಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ಎಮ್.ಕೊಂ. ಂತ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನಾಂತ್ ಉತಿರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲವೀನಾ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊರೆಯಾ ಹಾಂಚೆ ಧುವ್ ಅಸ್ಮಿತಾ ಕೊರೆಯಾಕ್ ಆನಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಂತ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷಾನಾಂತ್ ಉತಿರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಝೀಟಾ ಆನಿ ಪಿಯುಸ್ ಕರ್ವಾಲ್ಲೊ ಹಾಂಚೆ ಧುವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಟಾ ಕರ್ವಾಲ್ಲೊಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಜೆ.ಕೋಸ್ತಾನ್ ಹಾಂಕಾ ಬರೆ ಮಾಗ್ಲೆಂ ‘ಕೇವಲ್ ಉತಿರ್ಣ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಬರೆಂ ಅಂಕ್ ಘೆಂವ್ನ್ ಉತಿರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ತಶೆಂ ವಾಡ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ಮಾನ್ ಗೌರವ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾ, ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕೊನ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಳೆ ನಾ.

ಪುಡೆಯಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಬರೆ ಭವಿಶ್ಯ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಮುಕಾರ್ ಆನಿಕಿ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ಯೆ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ತಾಣಿ ಬರೆ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ|ಅನಿಲ್ ಸೋಜಾನ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತಾಕ್ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಂವ್ನ್ ‘ಬರೆಂ ಅಂಕ್ ಘೆಂವ್ನ್ ಉತಿರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ನ್ ವಾಡ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ತುಮಿ ಗೌರವ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ವಾಡ್ಯಾಕ್ ಅನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ತುಮಿ ಏಕ್ ದೇಖ್, ಆಜ್ ಮಾನಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತಾಂ ಅನೇಕ್ ದೆಣ್ಯಾನಿಂ ಭರ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್, ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲಿ ದೆಣಿ ಆಮಿ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಪಣಾಖಾತಿರ್ ವಾಪರ್ಜೆ. ತಶೆಂಚ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನಿ ಆಪ್ಲೆ ಶಿಕಾಪ್ ಮತಿಂತ್ ರಿಗ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚೆ ಬಳ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಮಾಗಾಜೆ. ಹ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಆಸಾತ್, ಅಸಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಾಣಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತಾಕ್ ಶುಭಾಷಯ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ.

ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ|ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಸಂದೀಪ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊನ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತಾಕ್ ಪುಲಾಂ ದಿಂವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ‘ಅಸ್ಮಿತಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾ, ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಭುರ್ಗೆಂ ತೆಂ. ತಶೆಂ ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್‍ಯಿ ಸಾಧನ್ ಕೆಲಾಂ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಟಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಹುಷಾರ್ ತೆಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಭವಿಶ್ಯ ಮಾಗ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಣನ್ ತಾಣಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತಾಕ್ ಬರೆ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ ವೊವಿಯೊ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಥಾನ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ವಿನಯಾ ಡಿಕೋಸ್ತಾ, ಫೆರ್ಮಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಫಾತಿಮಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಹೆಲೆನ್ ಬಾರೆಟ್ಟೊ, ಅಸ್ಮಿತಾ ಕೊರೆಯಾ, ಡಯಾನಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಪ್ರಮೀಳಾ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಮೋಲಿ ಒಲಿವೇರಾ ಹಾಂಕಾ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಠವ್ನ್ ಫುಲ್ ದಿಂವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ವಿನಯಾ ಡಿಕೋಸ್ತಾನ್ ಕಾರ್ಯೆ ಚಲಂವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಫೆರ್ಮಿನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ.
More News

18ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ಪೂರೈಸಿದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋ.ಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ
18ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ಪೂರೈಸಿದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋ.ಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ
ತುಳುವೆರೆ ಆಯನೊ ಕೂಟ ಕುಡ್ಲ (ರಿ.) ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡಾ. ಆರೂರು ಪ್ರಸಾದ್ ರಾವ್ ಆಯ್ಕೆ
ತುಳುವೆರೆ ಆಯನೊ ಕೂಟ ಕುಡ್ಲ (ರಿ.) ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡಾ. ಆರೂರು ಪ್ರಸಾದ್ ರಾವ್ ಆಯ್ಕೆ
ಬಿಎಂಸಿ ಪರಿಮಂಡಳ ಸಮಿತಿ ಸದದ್ಯರಾಗಿ ನಿರಂಜನ್ ಲಕ್ಷ ್ಮಣ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿಯುಕ್ತಿ
ಬಿಎಂಸಿ ಪರಿಮಂಡಳ ಸಮಿತಿ ಸದದ್ಯರಾಗಿ ನಿರಂಜನ್ ಲಕ್ಷ ್ಮಣ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿಯುಕ್ತಿ

Comment Here