Thursday 19th, July 2018
canara news

ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆಂಜೆಲೋರ್ ಆನಿ ನಾ

Published On : 10 Sep 2017   |  Reported By : Canaranews Network


ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 45 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ 16 ಕಾದಂಬರಿ, 120 ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ, 45 ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ, 600 ವಯ್ರ್ ಲೇಖನಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆಂಜೆಲೊರ್ 8 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ’ವಿಖ್ರೋಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕನ್ನಮ್‌ವಾರ್ ನಗರ್’ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸರ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ಬಗ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಆಸುನ್, ಉಟುನ್ ಬಸುಂಕ್ ಕಶ್ಟುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಕಾ ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾಚ್ಯಾನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್, ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ದುಖೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜಯ್ತಾಂವ್.
More News

ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಸಾರಕ ಮಂಡಳದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ  ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ-ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ
ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಸಾರಕ ಮಂಡಳದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ-ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ
ಡಾ| ರಜನಿ ವಿ.ಪೈ ಅವರಿಗೆ `ಬೆಂಗಳೂರು ರತ್ನ-2018 ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಪ್ರದಾನ
ಡಾ| ರಜನಿ ವಿ.ಪೈ ಅವರಿಗೆ `ಬೆಂಗಳೂರು ರತ್ನ-2018 ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಪ್ರದಾನ
ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಮುಂಬಯಿ 2018-2021 ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ
ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಮುಂಬಯಿ 2018-2021 ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ

Comment Here