Saturday 18th, November 2017
canara news

ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆಂಜೆಲೋರ್ ಆನಿ ನಾ

Published On : 10 Sep 2017   |  Reported By : Canaranews Network


ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 45 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ 16 ಕಾದಂಬರಿ, 120 ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ, 45 ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ, 600 ವಯ್ರ್ ಲೇಖನಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆಂಜೆಲೊರ್ 8 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ’ವಿಖ್ರೋಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕನ್ನಮ್‌ವಾರ್ ನಗರ್’ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸರ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ಬಗ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಆಸುನ್, ಉಟುನ್ ಬಸುಂಕ್ ಕಶ್ಟುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಕಾ ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾಚ್ಯಾನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್, ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ದುಖೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭುಜಯ್ತಾಂವ್.
More News

ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಾಬೇಡಿ - ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ
ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಾಬೇಡಿ - ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ
ಮುಂಬಯಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೃಹತ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಿವೇದನೆ
ಮುಂಬಯಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೃಹತ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಿವೇದನೆ
ಪೆರ್ಮಂಕಿಗುತ್ತು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ  ಸಿ.ಪಕ್ಕಳ ನಿಧನ
ಪೆರ್ಮಂಕಿಗುತ್ತು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸಿ.ಪಕ್ಕಳ ನಿಧನ

Comment Here