Monday 23rd, July 2018
canara news

ಕುಂದಾಪುರ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವೊಡ್ದಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂ.ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

Published On : 09 Oct 2017   |  Reported By : Bernard D'Costa


ಕುಂದಾಪುರ್,ಆ.9: ಕುಂದಾಪುರ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವೊಡ್ದಿಚ್ಯಾ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣ್ಯಾನಿಂ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚಾ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಆಯ್ತಾರಾ 8 ವೇರ್ ಸಕಾಳಿ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ|ಅನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ ಯಾಜಕ್ಪಣಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಸಾಂ.ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ|ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಸಂದೀಪ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಚೆಂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಮಾ|ಬಾ|ಪ್ರವೀಣ್ ಅಮ್ರತ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಹಾಣಿ ಸಹ ಭೆಟಂವ್ಣಿ ಕೆಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂ.ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ತಿಸ್ರಿ ವೊಡ್ದಿಚ್ಯಾ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಾಚೊ ಸಹಮಿಲನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ|ಅನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಘೆಂವ್ನ್ ‘ಸಾಂ.ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನಾಚಿ ಜಿಣಿ ತ್ಯಾಗಾಚಿ, ದಯಾಳ್ ಕರ್ಣೆಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ ಸೊಮಿಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೆ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಪಣಾಕ್ ಪಾಟ್ ಘಾಲಿ ತಾಣೆ. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಅನಾಥಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುನ್ ತಾಣೆ ಸತಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಬರಿ ತೊ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲೊ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ತಾಣೆ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲೊ. ಆಮಿ ತಾಚೆಂ ಬರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ದೆಖ್ ಘೆಂವ್ನ್ ಜಿಯೆತಾಂವ್‍ಗಿ ಮ್ಹಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಆಮಿ ವಿಚಾರ್ನ್ ಘೆಜೆ ಪಡ್ತಾಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಬರಿ ಖಬರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಯಾ, ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತಿ ರೂತಾ ಜಾಂವ್ನಾ, ತಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರೂತಾ ಕರಿಜೆ’ ಮ್ಹಣನ್ ತಾಣಿ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.

ಮುಖೇಲ್ ಸಯ್ರಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಭಯ್ಣ್ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ತಾವ್ರೊನ್ ಸಾಂ.ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ‘ಸುಖ್ಣಿ ಸೌವ್ಜಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ, ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಬರಿ ತೊ ಗೊರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಘೊಟ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ, ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಬರಿ ತಾಕಾ ಪಾಂಚ್ ಘಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ನೀಜ್ ಗಾಯೆಂಕ್ ಬೊಕ್ರ್ಯಾ ಸವೆಂ ಗರ್ದಾನಾಚೊ ಘೋಟೊ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆ ಘಡಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ’ ಮ್ಹಣನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನಾಚಿ ಜಿಣಿಯೆ ಕಥಾ ಕಳಯ್ಲಿ.

ಮಾ|ಬಾ|ಪ್ರವೀಣ್ ಅಮ್ರತ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಆನಿ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಫೆಲ್ಸಿಯಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿ ಖೆಳಾಂತ್ ಆನಿ ಹೇರ್ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಜಿಕಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾ ವಾಂಟ್ಲಿ. ಹಿಲ್ಶಾ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಚಲಂವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಅಧಕ್ಷಿಣ್ ಡಾಯಾನ ಆಲ್ಮೇಡಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಲಿಸ್ ಬಾಂಜಾನ್ ವರ್ಧಿ ವಾಚ್ಲಿ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಕೊರೆಯಾನ್ ಧನ್ವವಾದ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ. ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವೊಡ್ದಿಚ್ಯಾ ಸಂಘಾಚಿ ತರ್ಬೇತಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನೆಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಕಾರ್ಯೆ ನಿರ್ವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ವೊಡ್ದಿಚ್ಯಾ ಮೆಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಆನಿ ಗಾಯನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಚಲ್ಲೆಂ.
More News

ಕಲ್ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣ  ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್
ಕಲ್ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್
18ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ಪೂರೈಸಿದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋ.ಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ
18ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ಪೂರೈಸಿದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋ.ಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿ
ತುಳುವೆರೆ ಆಯನೊ ಕೂಟ ಕುಡ್ಲ (ರಿ.) ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡಾ. ಆರೂರು ಪ್ರಸಾದ್ ರಾವ್ ಆಯ್ಕೆ
ತುಳುವೆರೆ ಆಯನೊ ಕೂಟ ಕುಡ್ಲ (ರಿ.) ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡಾ. ಆರೂರು ಪ್ರಸಾದ್ ರಾವ್ ಆಯ್ಕೆ

Comment Here