Monday 22nd, October 2018
canara news

ಕುಂದಾಪುರ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ 150 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್; ಮಾನಪಾತ್ರ್ ಮದರ್ ವೆರೊನಿಕಾಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್

Published On : 13 Nov 2017   |  Reported By : Bernard D'Costa


ಕುಂದಾಪುರ್, ನ.13: ಕುಂದಾಪುರ್ ಆಪೊಸ್ತಲಿಕ್  ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕೊವೆಂತಾಕ್ 150 ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿ, ಕಾನ್ವೆಂಟಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಾನಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಪೊಸ್ತಲಿಕ್  ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಹಾಯಕ್ ಸಾಂದ್ಯಾ ಸಂಗಾತಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಾಚಿ ಘಡ್ಣಾರ್ ಮಾನಪಾತ್ರ್ ಮದರ್ ವೆರೊನಿಕಾಚೊ ದೀಸ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ದೇವ್ ತೆಂಪ್ಲಾತ್ ಕಟ್ಕರೆ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಆಶ್ರ್ಯಾಚೊ ಯಾಜಕ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಮಾ|ಬಾ|ರಾಯಾನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ಪಣಾ ಖಾಲ್ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಂವ್ನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ.

 

“ಮದರ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಶೆಗುಣಾನಿಂ ಭರ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ತಿ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲಿ, ತಿಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ತಿಣೆ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾತ್, ಕುಮೊಕ್, ದಾನ್ ಧರ್ಮ್ ಕರುನ್, ದಯಾಳ್ ಕರ್ಣೆನ್ ಖರ್ಚಿಲಿ, ಆಮ್ಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಬರೆ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಜೆ ತರ್, ವ್ಹಡಿಲಾನಿಂ ಬರಿ ದೆಖಿ ಭರಿತ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಜಾಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ, ಕೋಣ್ ಎಕ್ ಯಾಜಕ್ ವ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್, ಪಯ್ಲೆಂ ವ್ಹಡಿಲಾನಿಂ ತೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಪಳೆಜೆ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಬರಿ ತಾಂಕಾ ವಾಗಯ್ಜೆ’ ಮ್ಹಣನ್ ತಾಣಿ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಂವ್ನ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಕ್ 150 ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ. ಕುಂದಾಪುರ್ಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ|ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಸಂದೀಪ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಹಾಣಿ ಸಹ ಭೆಟಂವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ|ಅನಿಲ್ ಸೋಜಾನ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನಾಚಿಂ ಲಿತುರ್ಜಿ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಭಯ್ಣಾನಿಂ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಹಾಯಕಾನಿಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ಕೊವೆತಾಂಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಭಯ್ಣ್ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ತಾವ್ರೊ, ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಮುಖೇಲ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿಣ್ ಭಯ್ಣ್ ಕೀರ್ತನಾ, ಸೈಂಟ್ ರೊಜಾರಿಯೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಡಿಯಮ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಜೊಯ್ಸಿಲಿನ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಅನೇಕ್ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣ್ಯೊ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಹಯಾಕ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.
More News

ರಾಯನ್ ಇಂಟರ್‍ನೇಶನಲ್ ಗ್ರೂಫ್‍ನಿಂದ 158ನೇ ರಾಯನ್ ಮಿನಿಥಾನ್
ರಾಯನ್ ಇಂಟರ್‍ನೇಶನಲ್ ಗ್ರೂಫ್‍ನಿಂದ 158ನೇ ರಾಯನ್ ಮಿನಿಥಾನ್
ಗೋರೆಗಾಂವ್ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನಗರÀದ ಶ್ರೀ ಶಾಂತ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ
ಗೋರೆಗಾಂವ್ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನಗರÀದ ಶ್ರೀ ಶಾಂತ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಗೋಕುಲ ಸಾಯನ್,  ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ  ದೀಪಾರಾಧನೆ
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಗೋಕುಲ ಸಾಯನ್, ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ

Comment Here