Thursday 19th, July 2018
canara news

ಕುಂದಾಪುರ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್

Published On : 08 Sep 2017   |  Reported By : Bernard D'Costa


ಕುಂದಾಪುರ್,ಸೆ.8: ಕುಂದಾಪುರ್ ಪವಿತ್ರ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಮೈದಾನಾರ್ ಮರಿ0ಯೆಚ್ಯಾ ಗ್ರೊಟ್ಟೊ ಮುಖಾರ್ ನವೆ ಬೆಳೆ ಭಾತಾಚ್ಯೊ ಕಣ್ಸ್ಯೊ ಆನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚಿ ಸುಂಗಾರಾಯ್ಲಿ ಚೆರೆಲ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ|ಅನಿಲ್ ಸೋಜಾ ಹಾಣಿ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿ0iÉುಚೆ ಚೆರೆಲ್ ಕಣ್ಸ್ಯೊ ಘೆಂವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಠಾರಾಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾನ್ ಇಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಪುಲಾಂ ಅರ್ಪುನ್, ವ್ಹಡಾನಿಂ ಗಾಯಾನ್ ಗಾಯ್ತ್ ಭಕ್ತಿನ್ ಬ್ಯಾಂಡಾ ದ್ವಾರಿ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

 

ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಅನಿಲಾನ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಅರ್ಪುನ್ ‘ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್, ಹೊ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್, ಸಂಭ್ರಮ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚೊ, ಸಂಭ್ರಮ್ ನವ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ, ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ, ಸಂಭ್ರಮ್ ಮೊಗಾ ಎಕ್ವಟಾಚೊ, ಸಂಭ್ರಮ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ, ಸಂಭ್ರಮ್ ಪ್ರಥ್ವೆಚೊ, ಮರಿ ಪಾಪಾ ಖತಾವಿಣ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ್ ಫಳ್ ದೆವಾಚೆ, ಹಿಚೆ ಮರಿಪಾತ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರ್ ಜೆಜು ಜಲ್ಮಾಲೊ, ಅಸಲ್ಯಾ ಮರಿಯೆಚಿ ಜಿಣಿ ಆಮಿ ಆದರ್ಶ್‍ಪಣ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಘೆಂವ್ನ್, ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ದೆವಾಕ್ ಸಮರ್ಪುನ್, ಜಿಯೆಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್, ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಖರೊ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ.ಆಜ್ ಫೆಸ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ, ಚೆಡು ಮ್ಹಣನ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಫೆಸ್ತ್ ಪ್ರಥ್ವೆಚೆಂ, ಪ್ರಥ್ವೆ ಮುಖಾಂತರ್ ಫಳಾ, ಬೆಳೆ, ಫುಲಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದೆವಾನ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹೊ ಆಮಿ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ನ್, ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಚಿ ದೇಖ್ ಘೆಂವ್ನ್ ಜಿಣಿ ಸಾರುಂಯಾ’ಮ್ಹಣನ್ ತಾಣಿ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.

ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ|ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಸಂದೀಪ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಆನಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಾ|ಬಾ| ಪ್ರವೀಣ್ ಅಮ್ರತ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಹಾಣಿ ಸಹ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಬು ವಾಂಟ್ಲೊ ತರ್, ಯಾಜಾಕಾನಿಂ ಸಾಂ.ಜುಜೆ ಕಾನ್ವೆಟಾಂತ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಯಾ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂಚಿ ವಾಹನಾಂ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಬಲಿದಾನ ವೇಳಾರ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುರ್ಕಾರ್, ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅನೇಕ್ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣ್ಯೊ, ತಶೆಂ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಲೋಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್ ಜಾಗ್ಯಾಚಿ ಅಡ್ಚಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಿಶೇಸ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ.

 
More News

ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಸಾರಕ ಮಂಡಳದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ  ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ-ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ
ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಸಾರಕ ಮಂಡಳದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ-ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ
ಡಾ| ರಜನಿ ವಿ.ಪೈ ಅವರಿಗೆ `ಬೆಂಗಳೂರು ರತ್ನ-2018 ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಪ್ರದಾನ
ಡಾ| ರಜನಿ ವಿ.ಪೈ ಅವರಿಗೆ `ಬೆಂಗಳೂರು ರತ್ನ-2018 ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಪ್ರದಾನ
ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಮುಂಬಯಿ 2018-2021 ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ
ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಮುಂಬಯಿ 2018-2021 ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ

Comment Here