Monday 24th, June 2024
canara news

ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಎಕ್ವಟ್

Published On : 05 Mar 2017   |  Reported By : Bernard J Costa


ಮುಂಬಯ್: ಹೆಚ್ಚ್ ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಯಾ 26 ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾಂಚೆರ್, ಅಂಧೇರಿಂತ್‌ಲ್ಯಾ ಆತ್ಮದರ್ಶನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್, ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಸುರ್ವಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್’ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಮಿರಾರೋಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಯಾಜಕ್ ಮಾ|ಬಾ|ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್‌ಪಣಾಖಾಲ್, ಖ್ಯಾತ್ ಉಧ್ಯಮಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿ.ಪಿ. ಲೋಬೊ ಮುಖೇಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೆ ಪಾಂಚ್ ನವೆ ಬೂಕ್; ಬಂಧ್ (ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಜಮೊ), ಅಪವಿತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್ (ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಜಮೊ), ಸರ್ಗಾ ವಯ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ (ರೊನಾಲ್ಡ್ ಒಲಿವೆರಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಜಮೊ), ಬಜಾರ್ (ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಜಮೊ), ಮುಗ್ದನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂಚೊ ಜಮೊ) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ನವ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬುಕಾಂಚಿ ಮೊಕ್ಳೀಕ್, ತಶೆಂಚ್ ’ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ’ ಪರ್ಗಟ್ಲೆ, ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ’ಜೀವ್‌ಅವ್ದೆಚೆಂ ಸಾಧನ್’ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್; ಹ್ಯಾರಿಬೋಯ್ (ರಂಗ್‌ಮಂಚ್), ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಸೋಜ್ (ಸಂಗೀತ್), ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಸಂಗೀತ್), ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ’ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧನ್’ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್; ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ನಕ್ರೆ (ಅನುವಾದ್), ವಿ. ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಕಾಂಜೂರ್‌ಮಾರ್ಗ್ (ಸಾಹಿತ್), ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ (ನಾಟಕ್), ಹೆನ್ರಿ ಡಿ’ಪಾವ್ಲಾ (ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್), ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಹೊ (ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್), ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬಾರ್ಕುರ್ (ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ದೇಶನ್), ಜೋಯ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ (ನಾಟಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ್), ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಒಲಿವೆರಾ (ರಂಗ್‌ಮಂಚ್) ಹಾಂಕಾಂ ಮಾನ್‌ಪತ್ರ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಆನಿ ಕಾಣಿಕೊ ದೀವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.
More News

ಅಂಡಮಾನ್‍ನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 19ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮ್ಮೇಳನ
ಅಂಡಮಾನ್‍ನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 19ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮ್ಮೇಳನ
ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಜೈನ ಮಠದ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಭಟ್ಟಾರಕ ಭವನದಲ್ಲಿ
ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಜೈನ ಮಠದ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಭಟ್ಟಾರಕ ಭವನದಲ್ಲಿ
ಶಾಂತಿವನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೆ ವಿಶ್ವಯೋಗ ದಿನ ಆಚರಣೆ
ಶಾಂತಿವನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೆ ವಿಶ್ವಯೋಗ ದಿನ ಆಚರಣೆ

Comment Here