Sunday 10th, December 2023
canara news

ಕುಂದಾಪುರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ದೀಸ್

Published On : 13 Mar 2017   |  Reported By : Bernard J Costa


ಕುಂದಾಪುರ್, ಮಾ.13: ಕುಂದಾಪುರ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರಿಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಸುರ್ವೆರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ತೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲಲ್ಯಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಘೆತಲ್ಯಾ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಅನಿಲ್ ಸೋಜಾನ್ ‘ಆಜ್ ಸ್ತ್ರೀ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ನಾ. ಸರ್ವ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾನಿಂ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ. ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆನಿಂ ತಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ದಾದ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಾತಾಲೆಂ, ಆತಾಂ ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿ ಸ್ತ್ರೀ ಘೆಂವ್ನ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾನಿಂ ಉಣೆಪಣ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ಸಮಾಜೆಚಿ ಸೇವಾ ಕರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರಾಜೆ’ ಮ್ಹಣನ್ ತಾಣಿ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.

 

 

ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನೆಚಿ ಸಚೇತಕಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೇಮಲತಾನ್ ‘ಪುರುಷ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ತರೀ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಸ್ತ್ರೀ ಸರ್ವ್ ಥರಾಚಿಂ ಹುದ್ದೆ ಅಪ್ಣಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ನ್, ಕುಟಾಮ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವರಾ,್ತ ಆನಿಕಿ ದಾದ್ಲೊ ಸ್ತ್ರೀ ಮಧ್ಲಿ ಸಮಾನತಾ ಚಡಾಜೆ’ ಮ್ಹಣನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ|ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಸಂದೀಪ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊನ್ ‘ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಪ್ರಮುಖ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ತಾಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ. ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜಿಚೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಮಾ|ಬಾ|ಪ್ರವೀಣ್ ಅಮ್ರತ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ವಾರಾಡೊ ಕೆಥೊಲಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟಾನಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಶಾಂತಿ ಕರ್ವಾಲ್ಲೊ, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಫೆಲ್ಸಿಯಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ ವೇದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

ಕುಂದಾಪುರ್ ಘಟಕಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ವಿನಯಾ ಡಿಕೋಸ್ತಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೊ.. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಶಾಂತಿ ರಾಣಿ ಬಾರೆಟ್ಟೊನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯೆಕಿ ್ತಜಾವ್ನ್ ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಚೆ ಅಧಿಕ್ರತ್ ಪತ್ರ್ ‘ಉಜ್ವಾಡ್’ ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ|ಬಾ|ಚೇತನ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಹಾಣಿ ‘ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿ’ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಉತ್ಸವಾಂತ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿಂ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಕರುಣಾಮಯಿ, ಸ್ನೇಹ, ಸ್ಪೂರ್ತಿ, ಚಿಂತನ, ಪ್ರಗತಿ , ಸಮ್ರದ್ಧಿ ಆನಿ ಮಾತಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಸಹಾಯ್ ಪಂಗ್ಡಾನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾನಿಂ ಗಾಯನ್, ನ್ರತ್ಯ್ ಪ್ಯಾಶನ್ ಶೋ ಇತ್ಯಾದಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೆಂ .
More News

ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡೇರಿ
ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡೇರಿ
ಪೆರ್ಮಂಕಿಗುತ್ತು ರಿತೇಶ್ ಪಕ್ಕಳ ಅವರಿಗೆ ಪಿಹೆಚ್‍ಡಿ ಪದವಿ
ಪೆರ್ಮಂಕಿಗುತ್ತು ರಿತೇಶ್ ಪಕ್ಕಳ ಅವರಿಗೆ ಪಿಹೆಚ್‍ಡಿ ಪದವಿ
ಇಪ್ಪತ್ತ್ತರನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ಪೂರೈಸಿದ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜ ಮುಂಬಯಿ
ಇಪ್ಪತ್ತ್ತರನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ಪೂರೈಸಿದ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜ ಮುಂಬಯಿ

Comment Here