Monday 5th, December 2022
canara news

ಕುಂದಾಪುರ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ಭಕ್ತಿನ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ

Published On : 09 Apr 2017   |  Reported By : Bernard J Costa


ಕುಂದಾಪುರ್: ಕುಂದಾಪುರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ದನಾರ್ ಸಕಾಳಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಗ್ರೊಟ್ಟೊ ಮುಕಾರ್ ತಾಳಿಯೊ ಬೆಂಜಾರಾಚಿ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಿ ಚಲ್ಲಿ. ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಯಾಜಕ್ ಮಾ|ಬಾ|ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಸಂದೀಪ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಹಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿ ಸಂಪ್ತೆರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕೆಲ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ ಅನಿ ಖುರ್ಸಾ ಸಂವೆ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಭಕ್ತಿಕಾನಿಂ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್ಲೊ. 

 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ತಾಳಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿ ಸವೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ‘ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾ ಮರ್ಣಾಚೊ ಪಾಶಾಂವ್, ಖರ್ಯಾನ್ ನಿಯಾಳ್ಚೆ ಗರ್ಜ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಜೆಜು ಬರಿ ಅಕ್ಮಾನ್ ನಿಂದಾ ಸೊಸುಂಕ್, ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿರೋದ್ಪಣಾಕ್ ಸದಾ ತಯಾರ್ ಆಸಾಜೆ, ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿಕೀ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲ್ಚಿಂ ಕಾಮಾ ಆಮಿ ಕರಿನಾಯೆ’ ಮ್ಹಣನ್ ಯಾಜಕ್ ಮಾ|ಬಾ|ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಸಂದೀಪ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊನ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.

ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ ಅನಿಲ್ ಸೋಜಾನ್ ಸಹ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಅನೇಕ್ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣ್ಯೊ ಆನಿ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಲೋಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭೋವ್ ಭಕ್ತಿನ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ
More News

ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾಥಿರ್sಗಳ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸ್ನೇಹಮಿಲನ
ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾಥಿರ್sಗಳ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸ್ನೇಹಮಿಲನ
ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 365 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ವಿತರಣೆ
ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 365 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ವಿತರಣೆ
ಡಿ.04: ಕಟೀಲು ಭ್ರಮರ-ಇಂಚರ ನಾಮದ ನುಡಿಹಬ್ಬ ಸಮಾರೋಪ
ಡಿ.04: ಕಟೀಲು ಭ್ರಮರ-ಇಂಚರ ನಾಮದ ನುಡಿಹಬ್ಬ ಸಮಾರೋಪ

Comment Here